Forbes toob välja 6 tõestatud põhjust, miks mediteerida tööl

Uuringud ja press

Kommenteeri

Viide Forbesi artiklile 

Lisaks sellele, et praegusel ajal on tähelepanu suunatud inimeste füüsilisele tervisele, on Covid-19 pandeemia toonud endaga kaasa ka seda, et meie vaimne tervis on suurema luubi all. Koroonakriisi mõju on mitmetasandiline, sh emotsionaalne ning psühholoogiline, ja Forbes toob välja 6 põhjust, miks tasub ettevõtjana juba täna integreerida meditatiivseid praktikaid oma töötajate rutiini. Töötajana on võimalik grupimeditatsioone mõnel koosolekul välja pakkuda. Meditatsioonid on lihtne ja vähekulukas viis, kuidas oluliselt parandada heaolu meeskonnas, ning siin on mõned viisid, kuidas ta seda teeb:

Meditatsioon parandab kognitiivseid võimeid

2018. aastal California Ülikoolis läbiviidud uuring näitas, et intensiivne meditatsiooni praktiseerimine tõstab keskendumisvõimet ja tähelepanu hoidmise võimet. Kõrgemad kognitiivsed võimed parandavad aju probleemide lahendamise oskust ning otsuste langetamise strateegiaid, mis omakorda toetavad kriitilist mõtlemist ja kriisiga toimetulekut. 

Oma pikaajalisest kogemusest näeme, kuidas regulaarne meditatsiooni praktiseerimine avardab mõtlemist (võimet mõelda kastist väljaspool), suunab tähelepanu probleemilt lahenduse otsimisele (loomingulised ideed), parandab mälu, keskendumisvõimet, kasvab üleüldine produktiivsus (töö tegemiseks kulub oluliselt vähem aega, sellele on kerge keskenduda). 

Meditatsioon võib vähendada eelarvamusi

Meditatsiooni propageerivad allikad viitavad tihti sellele, et meditatsiooni praktiseerimine kasvatab isikus empaatiavõimet ja kaastunnet. Praegused uuringud kinnitavad prosotsiaalse käitumise teket inimestes, kes nimetatud praktikaid harrastavad. Positiivsem suhtumine ümbritsevatesse väljendub mh ka selles, et vähenevad eelarvamused. Eelarvamused on suur konfliktide tekkimise allikas inimsuhetes, kuid inimeste ajju sissesööbinud oletused pärsivad ka nende võimeid jõuda uute järeldusteni, lahenduste ning otsusteni. Meie koolis ütleme, et kõik oletused on tegelikult vale. 

Stressi ja läbipõlemise ennetus

Meditatsiooni kiire ja pikaajaline kasu on stressi ja kortisooli (stressihormooni) taseme langus ajus ning kehas. Seda kinnitab 2013. aastal UC Davise Mõistuse ja Aju keskuse uuring. Meditatsiooni praktiseerivad osalejad nägid võimsaid muutusi oma seisundis juba mõne nädala möödudes. Kiired ja püsivad tulemused minimaalse ressursside kuluga on üks kaaluvatest põhjustest, miks integreerida meditatsiooni oma töökeskkonnas juba täna. 

Grupimeditatsioonid arendavad koostööd

Juba mõnda aega kasutatakse ettevõttetes edukalt grupimeditatsioone selleks, et kasvatada koostööd, innovatsiooni ja parandada töö kvaliteeti. Mediteerimine töökohal hakkas muutuma populaarseks veel koroonaeelsel ajal, kuid praegu võtab üha rohkem firmasid kasutusele meditatsiooni selleks, et pakkuda tuge erinevates tingimustes töötajatele, kes tunnevad tuleviku suhtes ebakindlust.

Meditatsioon parandab mälu

Juba kümmekond aastat kestnud uuring, mida avaldab American Psychological Association (APA), uurib meditatsiooni mõju mälule sõjaväes. Uuriti kahte gruppi, millest esimene mediteeris regulaarselt 8 nädala jooksul ja teine mitte. Kui mõlemad grupid sattusid väga pingelisse olukorda, oli näha, et ajapikku nõrgenes nende inimeste töömälu, kes ei mediteerinud. Samas mediteerijate mälu oli stabiilne.

Paljud meie kursustel osalenud inimesed märkavad, kuidas paraneb nende õppimisvõime ja sellele aitavad kaasa need kognitiivsed faktorid, mis juba käesolevas artiklis said mainitud.

Meditatsioon ohjeldab emotsionaalseid reaktsioone

Ääretult oluline faktor nii kodus kui tööl, olles siis töötaja või ettevõtja rollis, on emotsionaalsete reaktsioonidega toimetulek. Inimene on emotsionaalne olend, kes kogeb ka negatiivseid emotsioone nagu ärritus, viha, solvumine, häbi, kadedus, hirm jne. Samas ei ole tugevast negatiivsest emotsioonist tehtud otsus kunagi positiivse tulemusega. Selleks, et langetada elus õigeid otsuseid, on tarvis head emotsionaalset seisundit. Selleks, et mitte otsusega tormata, on tarvis teatud sisemist distsipliini ja rahu. Jällegi APA poolt hiljuti avaldatud uuring näitab seda, kuidas meditatsioon võimaldab selle praktiseerijatel kogeda pausi, eraldada ennast ebameeldivast kontekstist ja paremas seisundis langetada otsuseid, mis on nende tegeliku fookusega kooskõlas. Kõlab juba piisavalt suurepäraselt?

Tee meditatsiooniga algust ning loe rohkem Ekami ringide kohta

foto: miro.medium.com

Lisa kommentaar

Email again: